Новини
transportation truck on the road

ЕК предлага затягане на стандартите за емисии на въглероден диоксид на тежкотоварни автомобили
 

На 14.02.2023 г. Европейската комисия (ЕК) излезе с предложение за нов регламент, който за пореден път ще затегне стандартите за емисии за въглероден диоксид (CO2), този път за тежкотоварните автомобили. ЕК предложи постепенно да се прилагат по-строги стандарти за емисии на CO2, в сравнение с нивата от 2019 г., за почти всички нови сертифицирани тежкотоварни превозни средства с емисии на CO2.

Предложението обхваща камиони (над 5 тона), градски автобуси и автобуси за дълги разстояния (над 7,5 тона) (двигателите на автобусите за дълги разстояния използват същата технология като тежкотоварните двигатели) и ремаркета (немоторно превозно средство, теглено от моторно превозно средство), което значително ще разшири обхвата на регламента.

Новите стандарти за емисии ще се прилагат от 2030 г.:
– емисиите ще бъдат намалени с 45% от 2030 г.;
– емисиите ще бъдат намалени с 65% от 2035 г.;
– от 2040 г. емисиите ще бъдат намалени с 90%.

Производителите могат да решат кои технологии да използват за постигане на тези цели. Например, те могат да използват електрификация, водородни горивни клетки или водород в превозни средства с двигатели с вътрешно горене.

Изключение от целта за намаляване на емисиите на CO2 се прави за следните тежкотоварни превозни средства:
– превозни средства, произведени от малки производители;
– превозни средства, използвани в минното дело, горското стопанство и селското стопанство;
– превозни средства, проектирани и произведени за използване във въоръжените сили и верижни машини;
– превозни средства, проектирани и произведени или адаптирани за използване при гражданска отбрана, пожарогасене и правоприлагане или за спешна медицинска помощ;
– камиони със специално предназначение, като камиони за боклук.

Като причина за затягане на нормите (т.е. целеви нива на CO2 емисии), ЕК заявява, че са необходими по-строги норми за CO2 емисии за тежкотоварни превозни средства, за да се намалят емисиите на CO2 и да се подобри качеството на въздуха. Това ще помогне за реализирането на целта на ЕС за постигане на климатична неутралност до 2050 г. Понастоящем секторът на автомобилния транспорт представлява една пета от емисиите на парникови газове в Европа, а транспортът също е един от основните източници на замърсяване на въздуха в градовете, като е единственият сектор в ЕС, където емисиите продължават да се увеличават през последните години. Тежките превозни средства като камиони и автобуси представляват над 25% от емисиите на парникови газове от пътния транспорт в ЕС и над 6% от общите емисии на парникови газове в ЕС. Тези емисии продължават да се увеличават, особено при автомобилния транспорт на стоки. През 2019 г. емисиите от товарния транспорт са били с 44% по-високи от емисиите от авиационния сектор и с 37% по-високи от емисиите от морския транспорт. EK заявява, че има голямо търсене на автомобилен транспорт и очаква увеличение на търсенето в бъдеще.

Освен това ЕК отбелязва, че автомобилният транспорт изразходва една трета от цялата крайна енергия, консумирана в ЕС. Настоящият тежкотоварен автомобилен парк на ЕС е почти изцяло задвижван от двигатели с вътрешно горене, които използват предимно вносни изкопаеми горива, а това от своя страна увеличава енергийната зависимост на ЕС. Когато новите стандарти влязат в сила се очаква търсенето на изкопаеми горива да намалее между 2031 г. и 2050 г., като при петролните продукти като дизел, се очаква това да е с около 2 милиарда барела петрол.

ЕК също така твърди, че по-строгите стандарти за емисии на CO2 ще бъдат от полза за транспортните оператори и потребителите под формата на по-ниски разходи за гориво и собственост на превозното средство. Първоначалните общи разходи за притежание на ново тежко превозно средство са значително намалени. При превозно средство, закупено през 2030 г., спестяването ще е приблизително 9000 евро, а при превозно средство, закупено през 2040 г., 41 000 евро.

Като причина за изключението за малките производители (които регистрират до 100 превозни средства), ЕК казва, че въвеждането на нови технологии е по-скъпо за малките производители, отколкото за по-големите производители, тъй като малките производители не могат да се възползват и от икономиите от мащаба поради производствените си обеми. Следователно освобождаването избягва отрицателно въздействие върху малките производители. Въздействието на такова изключение върху околната среда и климата е много малко, така че не подкопава постигането на основните цели на политиката.


По информация на Официалния уебсайт на Европейския съюз, koda.ee и др.
Новини

Новини

ЕК предлага затягане на стандартите за емисии на въглероден диоксид на тежкотоварни автомобили  На 14.02.2023 г. Европейската комисия (ЕК) излезе…
Новини - Великобритания

Новини - Великобритания

Великобритания – транспортен хаос заради снеговалежи  Падналият сняг и поледиците във Великобритания предизвикаха пълен хаос по пътищата, железниците и летищата.…
Новини - България

Новини - България

България – откриват втора лаборатория на ГКПП ”Капитан Андреево”  Служебният кабинет няма да променя политики на ГКПП “Капитан Андреево”. Това…
Неологистикс с нов сайт

Неологистикс с нов сайт

Горди сме да ви се похвалим с новият облик на сайта ни, направен с изключтелно свежа визия, така че да…